We kennen het allemaal, spreken er soms schande van, maar tegelijkertijd is er niemand die aan de kracht van de verborgen reclame weet te ontsnappen. Sterker nog, we hebben min of meer geaccepteerd dat het bestaat en dat deze verborgen reclame ons op vele vlakken weet te beïnvloeden.

Een goed voorbeeld is LinkedIn. Een platform waarop duizenden zelfstandigen zich via allerlei groepen hebben verzameld om in contact te komen met andere ondernemers, maar ook met mogelijke opdrachtgevers. Deze functie van het platform komt echter op de helling te staan wanneer collega ondernemers, terwijl in opdracht, de producten van hun opdrachtgever actief gaan promoten vanuit hun persoonlijke LinkedIn profiel.

Veelal ongehinderd door inhoudelijke kennis wordt door de zelfstandigen op de payroll van bijvoorbeeld een verzekeraar, zelfstandigen geadviseerd om toch vooral eens te informeren bij verzekeraar A in plaats van bij verzekeraar B.

Natuurlijk is het prima om reclame te maken voor een product of leverancier als je hier tevreden over bent. Echter als deze partij verantwoordelijk is voor jouw salaris kan dit de onafhankelijkheid schaden. De onafhankelijkheid als de waarheid van de aanbeveling komt dan ook in een heel ander daglicht te staan. Waarom vermelden deze ondernemers niet dat zij hun broodheer promoten? Waarom doen zij dit in het geniep? Waarom proberen zij  collega zelfstandigen te misleiden?

Als aov XL streven wij naar eerlijkheid en duidelijkheid, zeker als het aankomt op financiële zekerheid zoals bij arbeidsongeschiktheid.  Kwalitatief advies in combinatie met uitstekende dekking en een lagere premie dan gebruikelijk, dat is wat veel zelfstandigen wensen. Omdat vooral criteria 1 en 3 bij veel verzekeraars en adviseurs problemen geeft, gaan zij over tot verborgen reclame. Dus ziet u weer een enthousiast bericht over een verzekeraar of specifiek product, kijk dan eens naar de afzender. Vaak leidt enig aanvullend onderzoek tot de weinig verrassende conclusie, dat deze ‘onpartijdige’ boodschapper zo onpartijdig nog niet is.

aovXL heeft vertrouwen in de kritische aard van de zelfstandig ondernemer. Vanuit dit vertrouwen volgt de overtuiging dat de vertegenwoordiging van ruim 50.000 ondernemers altijd zwaarder weegt dan de overdaad aan gekleurde meningen op Linkedin.

Meer informatie?

I: www.aovxl.nl
T: 035-6942195