“Een turbulente markt”, de omschrijving zoals de AFM die hanteerde tijdens een onlangs gegeven informatiebijeenkomst. Een typering die recht doet aan alle op handen zijnde wijzigingen m.b.t. de advisering op het gebied van de AOV.  Aanscherping van de eisen met betrekking tot advisering is in het voordeel van de ondernemer, maar er zijn wel degelijk belangrijke gevolgen.

Gevolgen voor de kleinere, niet gespecialiseerde adviseurs. Gevolgen voor ondernemers die voor het advies dienen te betalen. Gevolgen voor het afsluiten van een AOV zonder het benodigde advies.

  1. De AFM typeert de AOV als een impactvol product. Een product waarbij een uitvoerig onderzoek dient plaats te vinden naar de mate waarin de AOV aansluit bij de wensen en behoeften van de ondernemer. Een traject dat begint bij een eerste inventarisatie en via het uitbrengen van de officiële offerte leidt tot de uiteindelijke implementatie. Geen vrijblijvendheid, maar een proces welke aan richtlijnen gebonden is. Naar onze mening een goede ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn er teveel adviseurs op de markt verschenen die zichzelf als “expert” zien, maar alleen goedkope instap- en critical illness verzekeringen verkochten. Het door de AFM geïmplementeerde adviestraject zorgt ervoor dat kantoren die een gedegen adviestraject niet serieus (willen) nemen, spoedig van het toneel zullen verdwijnen.
  2. De minister wil het provisieverbod zo vormgeven dat alle betaalstromen tussen verzekeraar en  adviseur/bemiddelaar vanaf 2013 worden beëindigd. Dit betekent dat alle adviseurs een tarief in rekening dienen te brengen voor het advies enerzijds, en de beheerskosten anderzijds. Veel ondernemers vinden “gratis” advies over een AOV vanzelfsprekend. Dit heeft echter zijn langste tijd gehad, het AFM advies traject vergt namelijk een gemiddelde tijdsinvestering van 8 uur. Dit kan niet zonder een degelijke vergoeding. Ook als gevolg hiervan zullen kantoren die op dit moment voor een paar tientjes een AOV verzorgen uit de markt verdwijnen.
  3. Tot  slot zijn wij nieuwsgierig hoe de aanbieders van online-AOV’s om zullen gaan met de huidige aanscherping van wet- en regelgeving. De AFM had eerder al aangegeven het afsluiten van een AOV zonder advies, in vak termen “execution only” , een niet wenselijk model te vinden. Immers, het onderzoek of de verzekering aansluit bij de behoeften en wensen van de ondernemer ontbreekt volledig. De minister heeft dit opgepakt en online strengere regelgeving opgelegd.Volgens het Ministerie van Financiën, is het van belang dat de ondernemers die kiezen voor een adviesloze implementatie “op niet mis te verstane wijze geïnformeerd worden over de risico’s die hieraan verbonden zijn”. Daarnaast dient de aanbieder bij de ondernemer een kennis- en ervaringstoets af te nemen. Deze test dient inzichtelijk te maken of dit type dienstverlening, zonder advies, past bij de betreffende klant. Onze minister wil, dat de aanbieder of bemiddelaar informatie vraagt omtrent kennis en ervaring van de klant inzake het betreffende financiële product en de daarmee samenhangende risico’s.

Verzekeraars en adviseurs kennende zullen zij deze (kennis)vragen zo eenvoudig mogelijk houden, zodat zelfs een kind van 6 jaar nog door deze test komt. Wij hopen dan ook dat de AFM hiervoor specifieke richtlijnen zal opstellen opdat er daadwerkelijk een gedegen toetsing volgt. Onderstaande onderdelen mogen hierbij volgens ons absoluut niet ontbreken: kennis van de verschillende type producten, uitkeringscriteria, ervaring met de AOV, een risico-inschatting en een gedegen analyse van de huidige financiële situatie, alsmede die voor de middellange termijn.

Kendall Mason; al ruim 9 jaar partner van ruim 40 beroeps- , branche en belangenverenigingen, met in totaal ruim 50.000 aangesloten ondernemers. Neem contact op met aovXL (eigendom van Kendall Mason) en ervaar onze uitstekende dienstverlening zelf:

www.aovxl.nl en www.kendallmason.nl
T:035-6942195
E: info@kendallmason.nl
Blog:  http://kendallmason.wordpress.com

Accountant vergelijken
Berekening administratiekantoor
Berekening accountant
Offerte administratiekantoor
Offerte accountant
Kosten accountant