“De markt van de AOV is het afgelopen jaar flink veranderd. Verzekeraars zien zich vaker genoodzaakt om hun premies fiks te verlagen, en dat is natuurlijk interessant voor jou als ondernemer. Echter de huidige concurrentiestrijd om de AOV heeft ook een keerzijde!

Meer en meer zien we dat een premiedaling niet alleen het gevolg is van de toegenomen concurrentie, maar ook door het uitkleden van de dekking op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorbeelden hiervan zijn: het uitsluiten van psychische klachten, passende of gangbare arbeid in plaats van beroepsarbeidsongeschiktheid, verhoogde uitkeringspercentages, etc. Een andere ontwikkeling, die zelfs volgens de minister niet in het belang van ondernemers is, is de opkomst van zogenaamde budget-aov’s en critical illness-producten (ernstige ziekten/aandoeningen)

Wij vinden het dan ook jammer om te zien dat diverse verzekeraars nog altijd hun verantwoordelijkheid voor het bieden van zekerheid niet nemen. Integendeel, zij laten zich vaak leiden door de snelle winst op korte termijn. De zoekende en onwetende ondernemer wordt gelokt met een op het oog aantrekkelijke prijs, maar een kwalitatief inferieur product.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn naar onze mening niet in het belang van de (zelfstandig) ondernemer en daarmee een gevaar voor de al niet positieve beeldvorming over verzekeraars en adviseurs. Gelukkig zijn er ook organisaties die de belangen van de (zelfstandig) ondernemers wél serieus neemt.

Al jaren behartigen wij samen met diverse belangen-, branche-, en koepelorganisaties de belangen van ondernemers op het gebied van aov-verzekeringen. Deze krachtenbundeling maakt het mogelijk dat wij in staat zijn om (zelfstandig) ondernemers een betrouwbare en kwalitatief sterke verzekering aan te bieden tegen de prijs van een budgetverzekering. Wil jij als zelfstandig ondernemer een betrouwbaar en kwalitatief uitstekend product tegen de juiste prijs?

Sluit je dan aan bij een van de met ons samenwerkende organisaties, https://www.aovxl.nl/CollectieveAOVklanten.aspx Samen staan wij dan nog sterker en kunnen wij nog meer toegevoegde waarde creëren.

Meer informatie? Kendall Mason / aovXL 035-6942195 www.kendallmason.nl www.aovxl.nl”

Accountant vergelijken
Berekening administratiekantoor
Berekening accountant
Offerte administratiekantoor
Offerte accountant
Kosten accountant