• Uw bruto jaarinkomen is de optelsom van alle vaste inkomensbestanddelen. Indien u starter bent graag de prognose.
  • Autokilometers voor het woon- werkverkeer worden niet als zakelijke autokilometers meegerekend. Het gaat alleen om de autokilometers voor het uitvoeren van uw beroep.
  • Specificeer uw dekking arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Maximaal 90% van uw inkomen
  • Hier kiest u het aantal wachtdagen bij arbeidsongeschiktheid. Na deze wachtdagen zal de uitkering starten.
  • Selecteer de leeftijd waarop de AOV dient te eindigen.