De gekleurde AOV-waarheid van bestuurders en ondernemers

Zogenaamde experts zetten hele groepen ondernemers met gekleurde informatie op het verkeerde been als het gaat om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarom zet aovXL de feiten nog eens op een rij.

De markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is weer volop in beeld, mede door meningen van bestuurders die roepen dat het verzekeren van arbeidsongeschiktheid duur is, dat de premie weggegooid geld is en ook nog even pleiten voor een verplichte verzekering. Voor de zelfstandigen in Nederland. Een gevaarlijke en ongewenste ontwikkeling.

Door de positie die deze bestuurders innemen; voorzitter van de FNV, een belangenvereniging of hoogleraar arbeidsrecht, wordt hun mening serieus genomen. Niet alleen door de pers, maar ook door ondernemers. Dit is jammer en gevaarlijk, omdat zij hele groepen ondernemers met gekleurde informatie op het verkeerde been zetten.

Ongenuanceerde beeldvorming

Natuurlijk hebben bepaalde beroepen door een hoog risico op arbeidsongeschiktheid het moeilijker om zich te verzekeren, maar het is onverantwoordelijk en kortzichtig dat deze zogenaamde experts hun positie gebruiken om de hele markt over een kam te scheren, negatieve beeldvorming creëren en op ongenuanceerde wijze de politiek trachten te beïnvloeden.

Een voorbeeld van deze ongenuanceerde beeldvorming is een zeer treurig item op de site van NPO. Ondernemer Lars de Beer(40) kreeg op Texel een ongeluk met zijn mountainbike en brak daarbij zijn nek. Daardoor is hij van voeten tot schouders verlamd geraakt. Deze ondernemer had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een dieptrieste gebeurtenis die je niemand toewenst en waarvan Lars ook zelf aangeeft, dat hij nooit had gedacht dat hem zo iets zou kunnen overkomen.

Dit zijn de werkelijke premies voor een AOV

Jaarlijks worden honderden ondernemers met arbeidsongeschiktheid geconfronteerd. De oorzaak is achteraf vaak simpel doch onvoorspelbaar, vaak klein van aard met zowel grote fysieke als financiële gevolgen.

Ook nu was de reactie “Waarom zijn verzekeringen voor zelfstandigen zo duur? En moet er niet een goedkopere, betaalbare, variant komen?” was er te lezen. Om de discussie zuiver te houden, zet aovXL de premie voor ruim 500.000 kenniswerkers in Nederland op een rij.

  • Grafisch ontwerper/designer van 40 jaar, verzekerd voor € 25.000 per jaar, wachttijd van 3 maanden, uitkering beroepsarbeidsongeschiktheid tot 67e. De nettopremie voor een starters-AOV is circa € 29,- per maand. De nettopremie voor de meest uitgebreide AOV is € 100,- per maand. Dit komt uit op een premie van € 1,50 tot € 5,- per dag, € 0,20 cent tot € 0,63 cent per declarabel uur.
  • Interim-manager/HR-manager/adviseur/coach van 40 jaar, verzekerd voor € 40.000 per jaar, wachttijd van 3 maanden, beroepsarbeidsongeschiktheid tot 67e. De nettopremie voor een starters-AOV circa € 35,- per maand. De meest uitgebreide AOV heeft een nettopremie van   € 96,- per maand. Volledig doorgerekend is de premie € 1,75 tot € 4,80,- per dag, € 0,22 cent tot € 0.60 per declarabel uur.

Zo duur is dit toch echt niet

Bovenstaande berekening zijn van een doorsnee verzekeraar vanaf internet gemaakt. Bij een in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gespecialiseerd advieskantoor en door gebruik te maken van collectieve ondernemersarrangementen zou deze premie in de praktijk lager kunnen uitvallen.

Betreft het hier een belachelijk hoge premie voor een uitkering van € 675.000 tot € 1.080.000? Of laten de meeste bestuurders en ondernemers zich leiden door onjuiste informatie en vooroordelen? Wie de schoen past trekke hem aan, maar nuance in de discussie kan geen kwaad.