“De verzekeraar zal alles doen om niet te hoeven uitkeren, maar vraagt wel een enorm hoge premie” Komt dit jou bekend voor?

Tijd om de vooroordelen weg te nemen en jouw mening bij te stellen o.b.v. feiten!

De arbeidsongeschiktheidsverzekering ( AOV ); voor veel zelfstandigen een vanzelfsprekendheid, voor anderen een ogenschijnlijk overbodige kostenpost. Er bestaan veel misverstanden over de AOV, voornamelijk wat betreft de geboden dekking en de daarbij behorende premie.

Vaak ontstaan deze vooroordelen omdat veel ondernemers niet voldoende kennis van de materie hebben en zich laten leiden door zogenaamde “AOV-experts”. Niet zelden sluiten zij dan een AOV zonder een gedegen advies van een goed opgeleide adviseur en zijn vervolgens teleurgesteld omdat deze verzekering niet de dekking biedt die zij verwachten. Tot slot zijn er natuurlijk altijd collega ondernemers die niet gehinderd door enige kennis van zaken het ene vooroordeel na het andere de wereld in helpen.

Als specialist op het gebied van de AOV vinden wij het jammer dat deze vooroordelen nog steeds zeer hardnekkig blijken. Het is tijd om jouw mening bij te stellen o.b.v. feiten!

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid: ja /nee
Uit recent onderzoeken is gebleken dat circa 55% van de ondernemers zich niet verzekert tegen arbeidsongeschiktheid. Een vaak gehoord argument is “mij gebeurt niets”. Toch heeft jaarlijks 1 op de 15 ondernemers te maken met arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep. Zonder AOV is er geen, of slechts een gedeeltelijk, vangnet (bijstand). Het inkomen van de partner wordt daarom aangesproken, de aanwezige spaarrekening geplunderd en de overwaarde van de eventuele woning te gelde gemaakt. Is dit het jou waard?

Het is een beter idee om zelf te sparen?                                                                               Goed idee, echter dit is voor zeer weinigen weggelegd. Het is schijnzekerheid tegen beter weten in. Stel, je bent 45 jaar, inkomen € 60.000,-.
Je vaste en variabele kosten zijn            € 45.000,- p.j.

In theorie kun je dus € 15.000 x 20 jaar =  € 300.000,- bij elkaar sparen (in het scenario waarbij zich géén arbeidsongeschiktheid voordoet). De daadwerkelijke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid is  € 45.000 x 20 jaar =  €  900.000,-. Rekening houdende met inflatie is dat ruim 1 miljoen euro. Maak deze rekensom eens zelf, je zult zien dat zelf sparen geen optie is.

De premie is zo hoog?
“Honderden euro’s per maand” vernamen wij van de ondernemers die zelf wilden sparen, toen wij hen vroegen of zij enig idee hebben hoeveel een AOV moest kosten. Na inventarisatie en overdracht van kennis, bleek dat aan alle wensen voldaan kon worden voor nog geen € 100,- premie per maand. Weg waren de vooroordelen.

Een werknemer betaalt veel minder voor zijn arbeidsongeschiktheidsrisico
Wat een misverstand. Een werknemer betaalt gemiddeld namelijk méér premie aan sociale verzekeringen, namelijk circa 14,3%. Als zelfstandige betaal je circa 4% – 7% van het bruto inkomen voor een top AOV. En ook nog eens tegen veel betere voorwaarden.

De verzekeraar keert niet uit?
Wij waren benieuwd naar de exacte statistieken wat betreft uitkeringsbereidheid en hebben daarom een klein onderzoek ingesteld binnen een toonaangevend verzekeraar.

Wat blijkt:

-Aantal meldingen arbeidsongeschiktheid in 2011: 27.089
-Procentueel aantal daadwerkelijk gedane uitkeringen: 99,2%

De overige 0.8% ontving geen uitkering omdat zij óf de premie gedurende langere tijd niet hadden betaald óf de arbeidsongeschiktheid eindigde alvorens de wachttijd verstreek.

Als aov specialist werken wij nauw samen met onze opdrachtgevers om de toegankelijkheid van kwalitatief sterke AOV’s te  verbeteren. Wij vertegenwoordigen ruim 50.000 ondernemers binnen meer dan 40 beroeps-, branche- en netwerkverenigingen. Ook werken wij voor een belangenvereniging met zitting in de Sociaal Economische Raad (SER)

Aov XL is de enige die een meetbaar voordeel én kwaliteit biedt, ook voor de bevooroordeelde ondernemers.

Neem contact op met aov XL (eigendom van Kendall Mason) en ervaar de kracht van samenwerking.

www.aovxl.nl en www.kendallmason.nl T:035-6942195 E: info@kendallmason.nl
Blog:  http://kendallmason.wordpress.com