pexels-photo (3)

Een AOV is goedkoper dan ondernemers denken

Van de ongeveer 1 miljoen zzp’ers in Nederland hebben er ruim 350.000 een voorziening voor arbeidsongeschiktheid afgesloten. De overige 650.000 zzp’ers zijn onverzekerd wanneer zij arbeidsongeschikt raken, maar zij hebben hier hun redenen voor. Minimaal één van die redenen is echter onwaar, namelijk dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) duur is. De cijfers vertellen een ander verhaal.

Standaard lijstje met redenen

De redenen voor een grote groep zzp’ers om zichzelf niet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, zijn al jaren onveranderd:

  • De kans op arbeidsongeschiktheid is klein;
  • Dan verkoop ik mijn bedrijf;
  • Mijn partner heeft een prima inkomen;
  • Ik heb een financiële buffer;
  • Ik ben parttime ondernemer;
  • Mijn inkomen uit ondernemerschap is te laag, waardoor verzekeren niet interessant is;
  • en uiteraard het veelgehoorde “de prijs is te hoog”.

Het interessante is dat veel van deze overtuigingen, met name de onderste, zijn gebaseerd op verkeerde informatie.

Veel lagere premie

Een ondernemer met een inkomen van circa € 30.000,- per jaar denkt al snel dat hij een verzekering echt niet kan betalen. Deze mening is gebaseerd op de gedachte dat de premie voor de AOV tussen de € 300 en € 500,- per maand zou bedragen.

Een simpele rekensom leert echter dat de premie voor een AOV voor deze ondernemer, uitgaande van de meest uitgebreide dekking en veiligste keuze. (80% van het loon verzekeren, uitkering tot 67 jaar, wachttijd 60 dagen) slechts € 130,- per maand bedraagt en dat is dan nog bruto!

Ondernemers schatten de premie voor een AOV twee tot drie keer hoger in dan de werkelijke premie. Zij zouden er goed aan doen om zich te laten informeren over hun specifieke situatie. Pas dan kunnen zij, op basis van werkelijke cijfers, een oordeel vellen over de betaalbaarheid van een AOV.

 

AovXL is onderdeel van Kendall Mason