In essentie niet. Je kunt er echter voor kiezen om de BV als verzekeringnemer op te laten treden. Dit heeft enkele fiscale gevolgen (aftrekbaarheid premie, belasting uitkering). Tevens kan er zich een probleem voordoen als de BV failliet gaat wanneer jij arbeidsongeschikt bent. Laat je hierover verder informeren door je adviseur.