Jij als ondernemer bent zelf verantwoordelijk voor je financiële positie ten tijde van arbeidsongeschiktheid. Een sociaal vangnet is er niet en zonder AOV sta je er in essentie dus alleen voor. De AOV van aovXL voorziet in een maandelijkse uitkering wanneer jij dat nodig hebt. Dat geeft toch een gerust gevoel.