Foutje, bedankt! Vergelijking AOV en Broodfonds

Onlangs publiceerde Z Today een artikel over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het artikel van journaliste Saskia van Huijgevoort ging over verzekering via een verzekeraar of aansluiting te zoeken bij een Broodfonds. In dit artikel beweert zij dat een Broodfonds het eerste jaar € 100,- goedkoper is dan verzekeren en dat daarna het verschil nog veel groter gaat worden. Dat is een foute aanname.

In eerdere blogs stond al aangegeven dat de kennis en kunde, evenals de mate van hoor en wederhoor onder de journalisten die met regelmaat over verzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het bijzonder schrijven, niet van een adequaat niveau is. Het artikel van Z Today is hier helaas wederom een voorbeeld van.

AOV is vaak voordeliger dan Broodfonds

De uitspraak van Saskia van Huijgevoort strookt niet met de ervaringen in de praktijk. Daarom hebben wij Saskia een mail gestuurd waarin we haar uitlegden dat haar bewering ons verbaasde, omdat uit onze berekening (zie het blog over de ZZP barometer) en die van anderen blijkt dat een AOV helemaal niet duurder of niet veel duurder is. Deze informatie wilden wij graag met haar delen.

Sterker nog: een AOV is budgettechnisch gezien vaak voordeliger en geeft ook andere zekerheden dan een Broodfonds. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie, interventie en re-integratie.

Pas op voor onjuiste informatie

Wellicht komt het niet als een verrassing, maar tot op heden hebben wij nog geen reactie van Z Today ontvangen. Het onderzoek dat Z Today gebruikt om hun conclusies op te baseren blijft in nevelen gehuld. Dat is natuurlijk jammer voor al die ondernemers die twijfelen tussen een verzekering en een Broodfonds. Zij maken nu misschien hun keuze op basis van onjuiste informatie.

Hebben wij iets tegen het Broodfonds dan? Zeker niet. Net als een AOV heeft een Broodfonds een functie en er is geen goed of fout. Diverse Broodfondsleden zijn bij ons verzekerd en met regelmaat attenderen wij ondernemers op het bestaan ervan.

Toch vonden we het nuttig om deze blog te publiceren. Omdat wij goede informatie belangrijk vinden. Als je als journalist onderzoek doet, doe het dan goed en maak je bronnen bekend. Dat mogen wij verwachten van een club als Z Today. Hopelijk doen zij bij een volgend artikel hun huiswerk beter.

 

AovXL is onderdeel van Kendall Mason