Zelfstandigen krijgen in 2012 te maken met een extra lastenverzwaring als gevolg van de verhoging van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (zvw)! ikwilzorgkorting.nl neemt dit onder de loep.

Voor alle zorgverzekerden in Nederland gaat de premie in 2012 flink omhoog. Naast deze hogere premie voor zowel de basis- als aanvullende verzekeringen, krijgt iedereen ook te maken met de verhoging van het wettelijk eigen risico. Maar als zelfstandig IB ondernemer krijgt je nog een extra lastenverzwaring!

De inkomensafhankelijke bijdrage zvw wordt verhoogd.

Als werknemer merk je hier weinig van, want deze bijdrage loopt via de werkgever. Maar voor  jou als zelfstandig IB ondernemer kan deze verhoging honderden euro’s aan extra kosten betekenen. De nieuwe maatregel is weliswaar gunstig voor zelfstandigen met een laag tot modaal inkomen, maar voor zelfstandigen met een inkomen > € 37.000,- betekent dit in 2012 een veel hogere premie!!

Opbouw van de premie:
Veel zelfstandigen beseffen niet dat de totale zorgpremie uit 2 delen bestaat. Als gevolg hiervan zal de klap van hogere kosten hard aankomen.

  • De nominale zorgpremie:  dit is de premie zoals jij deze rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaalt.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage z.v.w:  voor 2012 is deze bijdrage procentueel verlaagd (van 7,75 naar 7,1%), maar de inkomensgrens is daarentegen verhoogd van € 33.427,- naar € 50.056,-

Dit betekent dat voor grote groepen zelfstandigen de zorglasten sterk zullen stijgen. Klik hier voor een toelichting van de belastingdienst.

Wat zijn nu de financiële gevolgen van deze wijziging?                                               

Aan de hand van onderstaande formule kun je de gevolgen voor je eigen situatie snel berekenen. Inkomens afhankelijke bijdrage = inkomen (tot maximaal € 50.056,-) x 7,1%

Een rekenvoorbeeld voor een zelfstandige met een inkomen van 33.000 euro:
– In 2011: 7,75% * 33.000 euro = 2.558 euro
– In 2012: 7,1%   * 33.000 euro = 2.343 euro

Een rekenvoorbeeld voor een zelfstandige met een inkomen van 52.000 euro:
– In 2011: 7,75% * 33.427 euro = 2.590 euro
– In 2012: 7,1%   * 50.056 euro = 3.553 euro

(Over het loon van een directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen,  is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in 2011 5,65% en in 2012 5%)

Bovenstaand rekenvoorbeeld toont aan dat de kosten in dit geval met maar liefst 37% stijgen!

Verlaging van de zorgpremie is in 2012 voor zzp’ers nog balgenrijker!

Helaas hebben wij geen invloed op de verhoging van de inkomens afhankelijke bijdrage. Maar wij kunnen wel uw zorgpremie tot wel 12% laten dalen?

Via de website ikwilzorgkorting.nl kan jij als zzp’er  profiteren van een aanzienlijke korting op de zorgpremie bij diverse verzekeraars. Deze korting kan oplopen tot 12%!

Accountant vergelijken
Berekening administratiekantoor
Berekening accountant
Offerte administratiekantoor
Offerte accountant
Kosten accountant