sad businesswoman

Enkele weken geleden behandelden wij in ons blog de mogelijkheid tot verstandig besparen op je AOV. Besparen doe je door kritisch te kijken naar wat je nu echt nodig hebt als je arbeidsongeschikt raakt. Helaas zien wij nog te vaak onverantwoorde concessies. Het resultaat bij arbeidsongeschiktheid? Niet alleen een ontevreden ondernemer, maar ook een ondernemer met financiële problemen.

In dit blog bespreken we daarom het arbeidsongeschiktheidscriterium, waar zitten de risico’s voor jou als ondernemer.

Ik wil geen tomaten hoeven plukken hoor!
Logisch. Als je op dit moment actief bent in de zakelijke dienstverlening is tomaten plukken wel even een andere tak van sport. Op welke manier de verzekeraar naar jouw arbeidsongeschiktheid kijkt heb je gelukkig volledig zelf in de hand. Je hebt namelijk 3 opties:

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid;
  • Passende arbeid;
  • Gangbare arbeid;

Beroepsarbeidsongeschiktheid
De verzekeraar zal ten tijde van arbeidsongeschiktheid beoordelen in hoeverre je beperkt bent in het uitoefenen van je eigen beroep. Beroepsarbeidsongeschiktheid is het meest uitgebreide AOV criterium en is bij uitstek het advies voor jou als zakelijk dienstverlener. Hierna wordt duidelijk waarom…

Passende arbeid
De verzekeraar bepaalt of je in staat bent tot het vergaren van inkomen middels passend werk. Passend werk betekent werk op vergelijkbaar niveau o.b.v. werkverleden en / of diploma’s. Met name binnen de zakelijke dienstverlening vormt dit een nogal breed begrip. Als de verzekeraar vindt dat jij nog best werk op vergelijkbaar niveau kunt uitoefenen zal de uitkering evenredig worden verlaagd. Blijk je niet in staat jouw ‘restverdiencapaciteit’ te benutten, dan is dat jouw eigen probleem.

Gangbare arbeid
Ben je medisch gezien nog ergens toe in staat, aan de slag dan! Handen uit de mouwen is geen ondernemer vreemd, maar de overgang van organisatieadviseur naar tomatenplukker is misschien toch wat te rigoureus. Dit criterium is daarom eigenlijk nooit te adviseren. Adviseert jouw adviseur ‘gangbare arbeid’ in het kader van premiebesparing? Krab jezelf dan eens goed achter de oren en vraag je hardop af met wat voor adviseur je hier te maken hebt.

Premievoordeel
De meest genoemde reden waarom ondernemers niet kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid is premiebesparing. Een logische redenatie? Of misschien toch een klassiek voorbeeld van onverstandig besparen? Bedenk dat het premievoordeel slechts enkele procenten is en zet dat af tegen de mogelijkheid dat de verzekeraar jou nog prima in staat acht tot passend werk en dus geen uitkering verstrekt.

Hoe voorkom jij dat je teleurgesteld raakt?

  • Vraag je adviseur specifiek naar de eventuele consequenties van jouw keuze(s);
  • Vraag of je adviseur middels praktijkvoorbeelden wil duiden welke gevolgen jouw keuze kan hebben in jouw situatie;
  • Neem geen genoegen met een premiebesparing als dit de kans op een uitkering sterk verminderd.

AovXL is onderdeel van Kendall Mason

Accountant vergelijken
Berekening administratiekantoor
Berekening accountant
Offerte administratiekantoor
Offerte accountant
Kosten accountant