Het aantal zelfstandigen in Nederland groeit, de politiek is verdeeld en durft geen beslissingen te nemen. En dat baart het IMF zorgen. Eerlijk is eerlijk: misschien zijn deze zorgen ook gewoon terecht en zijn wij te ver doorgeschoten met het aantal ZZP’ers.

Dat zelfs zusters in ziekenhuizen als zelfstandige mogen werken moet de verbazing van Thomas Dorsey onderstrepen. „Zij mogen waarschijnlijk niet eens zelf bepalen wat ze aanhebben, laat staan dat ze controle hebben over waar ze werken of het aantal uren dat ze maken”, zegt het hoofd van de IMF-delegatie.

Minder belasting

Een discussie over de grens van zelfstandigheid is zeker zinvol. Maar het IMF zelf schiet ook door. Het maakt zich zorgen dat er minder sociale premies afgedragen worden, waardoor de overheidsfinanciën in de problemen kunnen komen. Dat is natuurlijk onzin, want het niet afdragen van sociale premies komt voort uit het feit dat er voor zelfstandigen ook geen voorziening als WW en WIA tegenover staat. Sterker nog: circa 800.000 ZZP’ers hebben jarenlang belasting betaald, maar omdat ze ondernemer geworden zijn, zien ze hier niks meer van terug. Winst voor de overheid dus!

Dat er minder belasting binnenkomt is juist een zegen. De overheid is gewend om tientallen miljoenen per jaar over de balk te gooien. Wellicht zet de toename van het aantal zelfstandigen en dus minder afdracht van sociale premies de overheid aan om bewuster met gemeenschapsgeld om te gaan.

Hoezo verplicht verzekeren?

Het IMF maakt zich ook zorgen over het aantal zelfstandigen zonder pensioen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en wil dit zelfs verplichten. Een onzinnig idee en geheel tegen het gedachtegoed van zelfstandigheid in. Zelfstandigheid is verantwoordelijkheid nemen.

Het mooie van zelfstandig zijn, is dat je de keuze hebt om iets wel of niet te doen. Voor verzekeren zijn er zo veel mogelijkheden dat het gehoorde excuus “geen budget” niet meer van toepassing is. Zelfstandigen zijn zich er meer van bewust dat er ook nadelen aan het ZZP’erschap kleven. Een grote groep denkt te weinig na over de gevolgen op langere termijn. Stel dat hun gezondheid minder wordt: welke impact heeft dit op hun inkomen?

Deze groep in een verplicht keurslijf stoppen, opzadelen met hoge kosten waar niks tegenover staat kennen wij uit het verleden (de WAZ) en is onverstandig. Voorlichting, educatie en het weerleggen van vooroordelen gebaseerd op het verleden en door gebrek aan kennis zou ons een stuk verder brengen.